List of School Captains:

CSN Organization Members222
Add No. Name Year
7 Atul Chandra Saikia 1964-1968
20 Luhit Brahma 1968-1969
92 Prasanta Kumar Sinha 1968-1969
137 Sarat Medhi 1969-1970
210 Nripendra Lal Baruah 1970-1971
240 Jatin Sarkar 1971-1972
393 Upendra Mohan Dutta 1972-1973
428 Ranjit Kumar Talukdar 1973-1974
496 Jogesh Chandra Sarma 1974-1975
727 Bikash Ranjan Das 1975-1976
679 Jarbom Gamlin 1976-1977
754 Ghanakanta Pachani 1977-1979
840 Deepak Ranjan Gogoi 1979-1980
920 Jiten Choudhury 1980-1981
947 Polash Choudhury 1981-1982
1085 Jiban Chandra Kakati 1982-1983
1173 Sailen Saikia 1983-1984
1232 Pankaj Panging 1984-1985
1396 Mahanta Panging 1985-1986
1421 Mukul Talukdar 1986-1987
1527 Bhanu Pratap Singh 1987-1988
1725 Utpal R. Choudhury 1988-1989
1849 Kumud Deka 1989-1990
1938 Santanu Kumar Sarma 1990-1991
2107 Shyamalendu Deka Baruah 1991-1992
2176 Samar Jyoti Kalita 1992-1993
2344 Ujjal Kumar Sarma 1993-1994
2451 Anjan Basumatary 1994-1995
2617 Aniruddha Roy 1995-1996
2713 R Baruah 1996-1997
2865 Bitupan Saikia 1997-1998
3081 M K Chanda 1998-1999
3130 B. K. Sawkmie 1999-2000
3274 T. C. Munghung Fra 2000-2001
3462 N. K. Pathari 2001-2002
3577 A. D. Rabha 2002-2003
3638 Nibir Ranjan Baroova 2003-2004
3844 Rabindra Kumar 2004-2005
3864 Pankaj Saikia 2005-2006
4046 Pankaj Kumar 2006-2007
4097 Deepak Thakur 2007-2008
4239 Deep Jyoti Kalita 2008-2009
4484 Nanhen Gaurav 2009-2010
4532 Bijit Kumar Saha 2010-2011
4610 Debasish Sarma 2011-2012
4747 Rajeev Kumar 2012-2013
4907 Prasenjit Sarmah 2013-2014
5051 Abhishek Kumar 2014-2015
5147 Rajan Singh 2015-2016
5338 Deepjoy Dey 2016-2017
5417 Hirokjyoti Talukdar 2017-2018
5616 Himshikhar Kashyap 2018-2019
5649 Manash Pratim Kotoky 2019-2020